SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     12/24/2014
  • Category :     People
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
遗传
Summary
洋洋长得象爸爸还是妈妈?请听一下课文。
Content
心涛:洋洋,你和你爸爸长得一模一样!
洋洋:那当然了!我遗传了我爸爸的DNA。
心涛:不过如果你遗传你妈妈的DNA,你一定是咱们班最漂亮的姑娘了!
洋洋:哎!我也很想遗传我妈妈大大的眼睛,雪白的皮肤,高高的个子!可惜……
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Di truyền
Lesson Summary:
Dương Dương lớn lên giống bố hay là mẹ? mời nghe bài học.
Lesson Content:
Tâm Đào: Dương Dương, em với bố em trông giống hệt nhau!
Dương Dương: đương nhiên rồi! em di truyền DNA của bố mà.
Tâm Đào: nhưng mà nếu em di truyền DNA của mẹ EM, thì em nhất định là là hoa khôi của nhóm rồi!
Dương Dương: hazz! em cũng muốn di truyền của mẹ có đôi mắt to to, da dẻ trắng tuyết, vóc dáng cao cao! nhưng mà...
Translated by: chinhmiss_you   At 6/18/2015 8:48:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese