SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     12/12/2014
  • Category :     Business
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
病假
Summary
老板想找到请了病假的洋洋,为什么呢?请听一下课文。
Content
老板:洋洋,你看到小李了吗?
洋洋:他今天请假了。
老板:请假?今天的会议必须由他主持!
洋洋:啊?那我也没有办法。他请的是病假,听说病得很严重。
老板:你有小李电话吗?我想给他打个电话。
洋洋:老板,我刚才打了,他手机没电了。
Average Rank: ★★★★★ by phinhat15    
Lesson Title:
phep benh
Lesson Summary:
Ông Chủ Muốn Tìm Yang Yang Đã Nghỉ Ốm, Tại Sao? Hãy Lắng Nghe Văn Bản.
Lesson Content:
Sếp: Yangyang, Bạn Đã Thấy Xiao Li Chưa? Yangyang: Anh Ấy Đã Nghỉ Hôm Nay. Sếp: Xin Nghỉ Phép? Hôm Nay, Cuộc Họp Phải Được Chủ Trì Bởi Anh Ấy! Dương Dương: À? Sau Đó Tôi Không Có Sự Lựa Chọn. Anh Xin Nghỉ Ốm Và Nghe Nói Anh Bị Bệnh Nặng. Sếp: Bạn Có Điện Thoại Xiaoli Không? Tôi Muốn Gọi Cho Anh Ấy. Yangyang: Ông Chủ, Tôi Vừa Gọi, Điện Thoại Của Anh Hết Pin
Translated by: phinhat15   At 7/7/2020 4:35:00 PM            
Average Rank: ★★★★★ by vietdungcdt    
Lesson Title:
Nghỉ ốm
Lesson Summary:
Ông chủ muốn tìm đơn xin nghỉ ốm từ Yang Yang, tại sao lại như vậy? Xin hãy nghe đoạn hội thoại sau.
Lesson Content:
Ông chủ: Yang Yang, Cô nhìn thấy Xiao Li không?
Yang Yang: Cô ấy hôm nay xin nghỉ ốm.
Ông chủ: Xin nghỉ sao? hội nghị của ngày hôm nay nhất định phải do cô ấy chủ trì!
Yang Yang: Ưmmm? Vấn đề này tôi cũng chưa có biện pháp. Cô ấy xin nghỉ là do bịnh ốm, nghe nói cô ấy ốm rất nặng.
Ông chủ: Cô có số điện thoại của Xiao Li không, tôi muốn gọi điện cho cô ấy.
Yang Yang: Ông chủ, tôi mới gọi vừa nãy, điện thoại của cô ấy không điện điện được.

Translated by: vietdungcdt   At 4/11/2017 6:26:00 PM            
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Nghỉ ốm
Lesson Summary:
Ông chủ muốn tìm nguyên nhân nghỉ ốm của Dương Dương,tại sao thế? Xin mời ghe bài học.
Lesson Content:
Ông chủ: Dương Dương, cậu nhìn thấy tiểu lý không?
Dương Dương: Hôm nay cậu ấy nghỉ ốm rồi.
Ông chủ: nghỉ ốm? hôm nay có cuộc họp cần do cậu ấy chủ trì!
Dương Dương: ak? vậy tội chẳng có cách nào a. Cậu ấy xin nghỉ là nghỉ ốm, nghe nói bệnh nghiêm trọng lắm
Ông chủ: cậu có số điện thoại cậu ấy? tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy.
Dương Dương: ông chủ, lúc nãy tôi gọi rồi,điện thoại hết pin rồi.
Translated by: chinhmiss_you   At 4/11/2016 5:47:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese