SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     05/07/2014
  • Category :     Friends
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
中文简历和英文简历
Summary
看看丢三落四的洋洋,今天又弄丢了什么?
Content
心涛:洋洋,这是什么?
洋洋:这是我的简历。明天我要去参加面试。
心涛:你只准备了中文简历?
洋洋:不,我准备了中文和英文简历。
心涛:可是这里只有中文简历啊!
洋洋:啊?不会吧?我的英文简历丢了!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Sơ yếu lý lịch tiếng Trung và sơ yếu lý lịch tiếng anh
Lesson Summary:
xem nào Dương Dương hay quên, hôm nay làm mất cái gì nào?
Lesson Content:
Tâm Đào: Dương Dương, đây là cái gì thế?
Dương Dương: đây là hồ sơ xin việc. ngày mai mình sẽ thâm dự một buổi phỏng vấn.
Tâm Đào: bạn chỉ chuẩn bị hồ sơ tiếng Trung thôi à?
Dương Dương: không, mình chuẩn bị cả hồ sơ tiếng Trung và tiếng Anh.
Tâm Đào: nhưng mà ở đây chỉ cần có hồ sơ tiếng Trung thôi a!
Dương Dương: a? không phải chứ? hồ sơ tiếng anh của mình bị mất tiêu rồi !
Translated by: chinhmiss_you   At 5/8/2014 8:16:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese