SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     04/25/2014
  • Category :     Food
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
喝果汁
Summary
你喜欢喝咖啡还是喝果汁?
Content
洋洋:心涛,你喝什么?
心涛:我喝果汁。
洋洋:你不是喜欢喝咖啡吗?
心涛:我喜欢喝咖啡。不过现在太晚了,我担心喝咖啡会失眠。
洋洋:咖啡对我完全没有作用。我能喝完咖啡就睡觉。
心涛:算你厉害!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
uống nước hoa quả
Lesson Summary:
bạn thích uống cà phê hay là uống nước hoa quả
Lesson Content:
Dương Dương: Tâm Đào, bạn uống gì?
Tâm Đào: mình uống nước hoa quả.
Dương Dương: bạn không thích uống cà phê à?
Tâm Đào: mình thích chứ. có điều bây giờ muộn rồi, mình lo rằng uống cà phê vào sẽ mất ngủ.
Dương Dương: cà phê đối với mình chẳng có tác dụng gì. mình mà uống cà phê vào là rơi vào giấc ngủ ngay.
Tâm Đào: coi như bạn thật lợi hai!
Translated by: chinhmiss_you   At 5/7/2014 2:48:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese