SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     04/02/2014
  • Category :     Relationship
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
求婚
Summary
面对九十九朵玫瑰和求婚戒指,你的选择是……?
Content
心涛:送给你!
洋洋:哇!九十九朵玫瑰!
心涛:喜欢吗?
洋洋:非常喜欢!喂!你干什么?
心涛:你愿意嫁给我吗?
洋洋:我……我……
心涛:看,我已经把我的名字刻在这枚戒指上了。如果你愿意嫁给我,请戴上这枚戒指吧。
洋洋:我愿意!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Cầu hôn
Lesson Summary:
trước mặt là 99 bông hồng và lời cầu hôn, bạn có chọn không...........?
Lesson Content:
Tâm Đào: tặng em nè
Dương Dương: woa! 99 bông hồng!
Tâm Đào: thích không?
Dương Dương: rất thích! en! anh định làm cái gì thế?
Tâm Đào: em đồng ý lấy anh không?
Dương Dương: em......em.........
Tâm Đào: xem, anh đang khắc tên anh lên cái nhẫn này rồi. Nếu em đồng ý lấy anh, em hãy viết tên em lấy đây đi.
Dương Dương: em đồng ý!
Translated by: chinhmiss_you   At 4/4/2014 10:41:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese