SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     01/01/2014
  • Category :     Education
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
自费
Summary
出国学习可以接触到不同的人、不同的文化,但是,如果让您“自费”留学,您愿意吗?
Content
心涛:听说小张去美国读书了。
洋洋:是吗?他拿到奖学金了?
心涛:没有,他这次是自费去的。
洋洋:其实我也特别想出国读书,但是如果没有奖学金,学费太贵了。
Average Rank: ★★★★★ by nguyenvanhuu1990    
Lesson Title:
Tự chi trả
Lesson Summary:
ra nước ngoài du học có thể tiếp xúc với những loại người khác nhau , bất đồng văn hóa,nhưng nếu tự túc du học , bạn có muốn không ?
Lesson Content:
Tâm Đào : nghe nói tiểu trương đã đi mỹ học tập .
Dương dương : vậy hả?anh ấy đã nhận được học bổng hả ?
Tâm Đào : không phải vậy , lần này là anh ấy tự đi .
Dương dương : kỳ thực tớ cũng rất muốn đi nước ngoài học tập , nhưng nếu không được học bổng thì học phí rất đắt .
Translated by: nguyenvanhuu1990   At 1/2/2014 5:11:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese