SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     07/08/2013
  • Category :     Travel
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
骑车历险
Summary
你喜欢骑着自行车出去旅行吗?听,今天心涛和洋洋就开始了一段骑车历险记。
Content
洋洋:我真的好久都没有骑过自行车了。
心涛:我一直觉得只有骑自行车出行才算得上是真正的旅游。
洋洋:为什么?
心涛:因为只有骑自行车才能真正地欣赏路上的风景,并且享受外面的新鲜空气。
洋洋:嘿!小心!你看你,差点儿骑到那个坑里去。这里的路况越来越差了,到处都是坑坑洼洼的。
心涛:刚才真是吓死我了!幸好你提醒了我。小心!快刹车!前面是个大水坑!
洋洋:我的妈呀,我的自行车差点就失控了。你没事吧,刚才我差点撞到你。
心涛:我没事。真是太惊险了!
洋洋:下次咱们得提前好好查查路线图,避开这样的恶劣路况,一定不能重蹈覆辙了!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
đi xe phư lưu
Lesson Summary:
Bạn thích đi xe đạp ra ngoài du lịch không? nghe nào, Hôm nay Tâm Đào và Dương Dương bắt đầu 1 cuộc phiêu lưu bằng xe đạp.
Lesson Content:
Dương Dương:mình lâu lắm rồi không đi xe đạp rồi.
Tâm Đào:mình cứ luôn cho rằng chỉ có đi xe đạp mới thực sự là là du lịch.
Dương Dương: tai sao thế?
Tâm Đào:bởi vì chỉ có đi xe đạp mới có thể thưởng thức phong cảnh ở trên đường,hơn nữa còn cảm nhận được không khí trong lành bên ngoài.
Dương Dương:hây, cẩn thận!nhìn bạn kìa,suýt tý nữa đi vào cái ổ gà kia.tình trạng đường xá ở đây càng ngày càng kém rồi,chỗ nào cũng đều là ổ gà.
Tâm Đào: vừa rồi thật là dọa chết cả mình rồi!may có bạn nhắc mình. cẩn thận!mau dừng phanh lại! phía trước là cái hồ chứa nước to!
Dương Dương: ôiii mẹ ơi,xe đạp của mình thiếu chút nữa mất kiểm soát rồi. Bạn khôn việc gì chứ,vừa rồi thiếu chút nữa đâm vào bạn.
Tân Đào:mình không sao.thật là mạo hiểm quá rồi!
Dương Dương: lần sau chúng mình tìm hiểu thật kỹ đường trên bản đồ,tránh kiểu đường xấu như thế này,nhất định không được dẫm lên vết xe đổ này nữa!
Translated by: chinhmiss_you   At 7/9/2013 3:47:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese