SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     06/28/2013
  • Category :     Relationship
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
美女
Summary
“英雄难过美人关”,今天我们的心涛在美人面前也很失态。
Content
洋洋:心涛你在看什么呢?为什么看得这么入迷?
心涛:我从来没看到过这么多美女,我都看呆了!
洋洋:你真没见过世面!
心涛:洋洋,快看那边!那个女孩儿真性感!
洋洋:不要一直盯着她看,这样很不礼貌。
心涛:对不起,我一见到美女就很失态。
洋洋:不要再向她抛媚眼了!不然她的男朋友或者丈夫就要来收拾你了。
心涛:我没有在抛媚眼。
洋洋:得了吧!你就是在用眼神勾引她。
心涛:我只是在认认真真地欣赏女人身体的线条美。
洋洋:别再看她了,不然你真的要遭殃了。我带你去那边转转吧。
心涛:好吧。
Average Rank: ★★★★★ by Chanmenhthientu    
Lesson Title:
Người đẹp !
Lesson Summary:
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân",Ở trước ngườiđệp hôm nay Tâm Đào của chúng ta cũng rất thất lễ.
Lesson Content:
Dương Dương: Tâm Đào bạn đang nhìn gì vậy? sao nhìn mất hồn như thế?
Tâm Đào : Từ trước tới giờ mình chưa nhìn thấy nhiều người đẹp thế này, ngẩn ngơ mất rồi!
Dương Dương : Bạn chưa thấy qua cảnh đời thế này sao?
Tâm Đào : Dương Dương, mau nhìn bên kia ! Cô gái ấy thật hấp dẫn !
Dương Dương : Đừng nhìn chằm chằm cô ấy liên tục vậy , như thế rất mất lịch sự.
Tâm Đào : Xin lỗi, mình hễ nhìn thấy gái đẹp thì ngẩn ngơ hết cả người.
Dương Dương : Đừng nhìn về phía ánh mắt quyến rũ của cô ấy nữa! nếu không bạn trai hoặc là chồng của cô ấy sẽ đến trừng trị bạn đấy.
Tâm Đào : Mình không dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cô ấy mà.
Dương Dương : Thôi được chưa,chính xác là bạn đang dùng ánh mắt quyến rũ cô ấy đấy.
Tâm Đào : Mình chỉ là đang nghiêm túc thưởng thức đường nét đẹp trên cơ thể người con gái thôi.
Dương Dương : Đừng nhìn cô ấy nữa, nếu không bạn gặp họa đó. mình đưa bạn đi qua bên kia thôi.
Tâm Đào : Được thôi.
Translated by: Chanmenhthientu   At 8/22/2013 5:53:00 PM            
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you
★★★★★ by Chanmenhthientu    
Lesson Title:
Mỹ nữ
Lesson Summary:
" Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", hôm nay Tâm Đào nhà chúng ta cũng bị thất lễ với người đẹp.
Lesson Content:
Dương Dương:Tâm Đào mày đang xem cái gì thế? sao mà nhìn mê mẩn như thế?
Tâm Đào: từ trước tới giờ tao chưa nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế này, tao đờ ra rồi!
Dương Dương:mày chưa thấy qua cảnh đời thế ha!
Tâm Đào: Dương Dương, mau xem bên kia ! đứa con gái kia thật quyến rũ !
Dương Dương: không muốn liên tục nhìn thẳng vào cô ta, như thế không có lễ phép gì cả
Tâm Đào: xin lỗi, tao chỉ nhì qua mỹ nữa đã thất lễ rồi a.
Tâm Đào: đừng có liếc mắt đưa tình nữa! bằng không thì bạn trai hay là chồng của cô ta sẽ xử lý mày đó
Dương Dương: thôi đi ! mày vừa dùng ánh mắt dụ dỗ cô ta.
Tâm Đào: tao chỉ là đang nghiêm túc thưởng thức đường nét đẹp trên cơ thể của phụ nữ.
Dương Dương: đừng có nhìn tiếp nữa, bằng không mày muốn tai ương rồi đó. tao đưa mày đi qua bên kia thôi.
Tâm Đào: được thôi
Translated by: chinhmiss_you   At 6/28/2013 10:44:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese