SIGN IN 
  • Audio host :    洋洋&面试官
  • Published :     01/28/2013
  • Category :     Business
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
面试
Summary
今天的课文是一段真实的面试对话。想知道中国人是怎样面试,怎样回答各种各样的难题吗?仔细听听今天的课文。
Content
洋洋:各位面试官,大家上午好!
面试官:你好!请先简单做一下自我介绍。
洋洋:好的。我叫洋洋,毕业于北京语言大学,所学专业是汉语语言学,今天面试的职位是经理助理。
面试官:你觉得你应聘这个职位的优势是什么?
洋洋:我大学毕业后在报社做过一段时间的主编助理,对文字有很强的驾驭能力。同时,在大学期间,我担任过学生干部,多次成功地组织过校内的大型活动。我想,细心、耐心、灵巧是我的优势。
面试官:你认为经理助理最重要的素质是什么?
洋洋:我认为经理助理最重要的素质就是:细心、耐心和灵巧。不仅要洞察领导的心思,还要帮助经理记住各项工作的安排,同时还能够处理与公司内其他人和其他公司的关系。
面试官:你的口才非常棒。那么可以说说你的期望薪水是多少吗?
洋洋:我希望能够达到年薪10万的水平。
面试官:经理助理的工作非常琐碎,而且工作压力很大,你确定你能胜任吗?
洋洋:虽然我以前没有经理助理的经验,但是我想我能够胜任这份工作,也希望贵公司能给我这样一个宝贵的机会,我一定会交给你们一份满意的答卷。
面试官:你说服了我们,恭喜你,你被录用了!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Phỏng vấn
Lesson Summary:
Lesson Content:
Dương dương : Các vị phỏng vấn, chào buổi chiều mọi người !
Nhân viên phỏng vấn : Chào bạn! trước tiên mời bạn giới thiệu ngắn gọn một chút bản than mình.
Dương dương : Vâng ạ. Tôi là Dương Dương, ra trường ở đại học Học Viện Ngôn Ngữ Bắc Kinh, ở chuyên ngành là học ngôn ngữ tiếng hán, hôm nay chức vị phỏng vấn làm trợ lý giám đốc.
Nhân viên phỏng vấn : Bạn cảm thấy bạn có ưu thế gì với chức vụ này ?
Dương dương: Sau khi Tôi tốt nghiệp ở tòa soạn đã từng làm trợ lý chủ biên một khoảng thời gian, nhất là lời văn có năng lực rất cứng cáp.Hơn nữa,thời gian ở đại học,tôi đã từng làm cán bộ học sinh
(khó quá a c nào dịch tiếp đi)
Translated by: chinhmiss_you   At 1/28/2013 8:55:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese